Afval en Melle (cijfers 2014)

Op 19 november 2015, over deze onderwerpen: Afvalverwerking, Leefmilieu

Enkele weetjes:

 • Melle is voor de afvalophaling en verwerking aangesloten bij de intercommunale Verko   (Appels-Dendermonde), Zijn eveneens daar aangesloten : Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Wichelen.
 • Verko stelt ongeveer 135 mensen (voltijds equivalenten) te werk,
 • Het ingezamelde papier en karton wordt met bulktransporten vervoerd naar Dordrecht(Nederland)
 • Het te verbranden afval gaat naar Indaver te Doel,
 • Het PMD afval wordt vervoerd naar  de sorteerinstallaties in Willebroek,
 • Het gemiddeld aantal kgr afval bedraagt nu 479,2 kgr per inwoner. In 2001 was dit nog bijna 600 kgr per inwoner.
 • Van dit afval wordt 49% gerecyleerd, 26% gecomposteerd en 25% verbrand,
 • Het totaal organisch-biologisch afval bedroeg 125,5 kgr per inwoner, Daarvan is 70% afkomstig van GFT, 14% van snoeihout en 16% van groenafval.
 • Het aantal bezoeken aan de containerparken daalde in alle aangesloten gemeenten bij Verko.
 • Op basis van 39,437 ton GFT en groenafval produceerde Verko 23,543 ton compost. Hiervan geraakte slechte 15,744 ton verkocht.
 • 32% van de glasbolsites bleek een afwijking te vertonen omtrent netheid. Blijkbaar gaan sommigen ervan uit dat alles wat men rond de glasbol plaatst toch zal meegenomen worden.

Specifiek voor Melle:

 • 14.467 mensen  brachten een bezoek aan het containerpark. In 2011 waren dit er nog 21.156

 • Er werd in 2014 ingezameld:

  • 431,086 ton glas

  • 696,810 ton papier en karton (huis aan huis + via containerpark)

  • 20.773 ton zwerfvuil voor de glasbolsites opgehaald

  • 1.287,963 ton te verbranden afval opgehaald/ingezameld,

  • 1,636,240 ton te composteren materiaal ingezameld,

  • 431,086 ton glas ingezameld,

  • 10.960 ton asbesthoudend puin ingezameld,

  • 284.800 ton houtafval ingezameld.

 • Alle afvalstoffen samen waren in Melle goed voor 5.140,782 ton,

 • Van het uit Melle te verbranden afval komt 94 ton van het huisvuil, 14 ton van het grofvuil en 4 ton van gemeentevuil + PMD residu's.

 • Na Berlare heeft Melle het minst te verbranden afval per inwoner  van de aangesloten gemeenten bij Verko nl 113,64 kgr/jaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is