Het gele mobiliteitsraster wordt realiteit

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Mobiliteit
Het gele mobiliteitsraster

Onder impuls van N-VA Melle werkte het gemeentebestuur een mobiliteitsraster uit. Het raster legt een veilige verbinding tussen belangrijke locaties en ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Het mobiliteitsraster is deel van het mobiliteitsplan, dat mikt op veiligheid en betaalbaarheid. Uw suggesties bepalen mee het eindresultaat.

Een vlotte doorstroming voor auto’s in combinatie met veilige fietspaden vormt de kern van het duurzame mobiliteitsplan van N-VA Melle. Begin dit jaar werkten we aan een mobiliteitsraster, dat we op de kaart van onze gemeente kunnen leggen.

Een mobiliteitsraster voor iedere Mellenaar

Alle Mellenaars worden op een veilige manier met elkaar en met de belangrijke locaties verbonden. We schuiven de factuur daarbij niet door naar de volgende generatie, maar opteren voor een betaalbare en verantwoorde aanpak. Belangrijk is dat niet alleen het ‘centrum’ van de gemeente aandacht krijgt. De talrijke verenigingen, sportclubs, scholen, bedrijven en onze middenstand vormen de motor en het bindmiddel van onze gemeente. Zij moeten maximaal ondersteund worden. De bereikbaarheid en veiligheid van deze veel bezochte locaties krijgen dan ook de hoogste prioriteit. Het gele mobiliteitsraster met de zes hoofdassen verbindt ze op een veilige manier.

Uw inspraak kleurt het beleid

Een goede infrastructuur is maar een deel van de oplossing. Niemand kan de verkeerssituatie in Melle beter inschatten dan u. Inspraak is belangrijk en we kijken dan ook met grote verwachtingen uit naar de talrijke suggesties die u heeft ingestuurd via ‘maakmellemeermobiel.be’.

Het zal er evenwel op aankomen om de impact van keuzes op voorhand grondig in te schatten. Iedere beslissing zal gevolgen hebben voor omliggende straten en uiteindelijk ook voor de hoofdassen van ons mobiliteitsraster. Zoals gezegd zullen we ons gele mobiliteitsraster afwerken, maar nemen daarbij voldoende tijd om samen met u een globaal en weldoordacht doorstromingsplan op te maken voor de toekomst. Enkel op deze manier kunnen we ons mobiliteitsraster verder optimaliseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is