Het onderhoud van de verlichtingsfactuur uit de elektriciteitsfactuur gehaald

Op 26 december 2020
Andries Gryffroy

Het elektriciteitsverbruik van de verlichting op lokale wegen, en het materiaal voor vervanging van de lampen ervan, is een kost die gedragen werd door de lokale besturen.  De kost manuren voor onderhoud, uitgevoerd door Fluvius, is tot op heden een kost die doorgerekend wordt in de elektriciteitsfactuur.  Deze onderhoudskost bedraagt gemiddeld 1,5 €/inwoner. 

De bestaande verlichting “verledden” en dus milieuvriendelijker te maken, vraagt een serieuze investering, maar zorgt ook voor een grote besparing, niet alleen op de elektriciteitskost, maar ook in materiaalkost en onderhoudskost.  Door het feit dat niet alle kosten ten laste waren van de lokale overheden, was de investering veel minder rendabel en werd deze niet uitgevoerd.

Daarom werd gewerkt op 2 pistes :

De financiering: gemeenten/steden krijgen de kans de eigendom van hun verlichting over te dragen aan Fluvius aan boekwaarde, en in ruil krijgen ze hiervoor een dividend.  Een dividend dat ze kunnen gebruiken om de investering af te betalen.
Door alle kosten bij de gebruiker te leggen, vergroot de drijfveer voor diezelfde gebruiker om inderdaad te investeren, want de besparing is dan ook 100% voor de lokale overheden. 

De onderhoudskost uit de elektriciteitsfactuur halen, geeft het voordeel dat de gemeentes/steden sneller zullen “verledden” en het verlicht terug een beetje de elektriciteitsfactuur voor de burger. Zo laat Mellenaar en Vlaams parlementslid Andries Gryffroy weten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is