Integratie ICT-infrastructuur gemeente en ocmw

Op 6 december 2016, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting, Lokaal sociaal beleid - OCMW

De Vlaamse Regering wil de openbare centra voor maatschappelijke welzijn (OCMW) integreren in het gemeentebestuur. Tot op heden heeft zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Zo is het OCMW bevoegd voor o.a. de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen worden door het gemeentebestuur. De Vlaamse Regering wil door een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur een algemeen lokaal sociaal beleid uitvoeren. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.

Achtergronden

Sinds 8 juli 1976 hebben zowel het OCMW als de gemeente een eigen rol in de uitvoering van het lokaal sociaal beleid.

Door de jaren heen kreeg deze manier van werken echter heel wat kritiek. Zo is er vooral vraag naar meer afstemming, administratieve vereenvoudiging en duidelijkheid voor de burger. Sinds enige tijd is er ook een tendens bij gemeentes en OCMW’s om meer samen te werken. De Vlaamse Regering wil deze samenwerking met het samenvoegen van OCMW en gemeentebestuur vergemakkelijken.

Plannen van de Vlaamse Regering

Concreet wil de regering dat de gemeentebesturen in de toekomst beslissen over alle sociale aangelegenheden, dus ook die waarover de OCMW’s tot op vandaag beslissen. Op die manier wordt het sociaal beleid gevoerd door de democratisch verkozen gemeenteraad. Om te verzekeren dat de dienstverlening niet gepolitiseerd wordt, moet een nieuw orgaan binnen de gemeenteraad instaan voor de individuele aanvragen.

Volgens de Vlaamse Regering zal een integratie van de OCMW’s in het gemeentelijk bestuur ook drempelverlagend werken. Velen durven uit vrees voor achterklap geen bezoek aan een OCMW te brengen. Dat zal niet meer het geval zijn als er één uniek loket is dat instaat voor de volledige sociale dienstverlening, en dat zich naast de andere lokale diensten bevindt.

Overbodige dubbele kosten vermijden

Het zou van slecht bestuur getuigen om niet eerst te onderzoeken of we de IT-server van de gemeente kunnen inschakelen. Tegen ten laatste eind 2018 moet het OCMW toch volledig worden geïntegreerd in de diensten van de gemeente. Het zou onverantwoord zijn om nu hals over kop 25.000 euro belastinggeld te verspillen, terwijl we ten laatste eind 2018 toch naar één IT-server moeten evolueren. We willen dus als bestuur eerst bekijken of we zonder extra kosten de privacy van de OCMW-cliënten en de veiligheidsnormen kunnen garanderen. Indien nodig kunnen we al de keuze maken om een totaal nieuwe server aan te kopen, die in afwachting van de integratie voor beide besturen dienst zou kunnen doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is