Melle in cijfers

Op 9 april 2018, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting, Ruimtelijke ordening
Frank De Vis

Aantal inwoners: het aantal inwoners in 2017 bedroeg 11.321 , waarvan ongeveer 20% jonger dan 18 jaar, 60% tussen de 18 en 64 jaar en 20% ouder dan 65 jaar.

Bevolkingsgroei: de gemiddelde aangroei van de bevolking bedroeg tussen 2012 en 2016 61 personen per jaar . De grootste instroom kwam vanuit Gent (326 bewoners) en de grootste uitstroom was ook naar Gent (197 personen). Op de tweede plaats van in- en uitstroom komt Merelbeke.

Gezinssamenstelling: van de 4607 huishoudens in Melle zijn 28% alleenstaanden, 40% gezinnen met kinderen, 30% gezinnen zonder kinderen en nog 2% anderen.

Ruimtebeslag: het ruimtebeslag, dit is de ruimte die wordt ingenomen door wonen, werken, recreatie en mobiliteit bedraagt in Melle 49%.

Woningen: er zijn ong. 5.000 woonentiteiten in Melle met een gemiddelde bewoonbare oppervlakte van 106 m². Van al die woningen is 25% aaneengesloten, 26% halfopen, 31% alleenstaand, 14% zijn appartementen en nog 4% andere woonvormen. De gemiddelde ouderdom van onze woningen dateert van 1959! Of 72% werd voor 1982 gebouwd. Dit verklaart ook de relatief lage opbrengst van de onroerende voorheffing in onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is