NMBS-werkplaats Melle Vogelhoek

Op 2 april 2021

Minister Gilkinet van Ecolo-Groen over de overlast van de NMBS-werkplaats in Melle Vogelhoek: “bepaalde buurtbewoners kunnen zich maar niet verzoenen met de exploitatie van een productiewerkplaats in hun omgeving. Ze blijven hun klachten maar steeds herhalen, ook al blijken die na evaluatie voornamelijk ongegrond”

Schepen van wonen Frank De Vis reageert: “Het hoeft geen betoog dat een drukke werkplaats als de NMBS-site enige hinder voor omwonenden met zich meebrengt in de vorm van geluids- of lichtoverlast. Maar we proberen er wel voor te waken dat de leefomgeving niet onnodig gehinderd wordt. Het is alvast opvallend dat, n.a.v. onze vraag aan de minister, de NMBS intussen plots wel liet weten aanpassingen door te zullen doorvoeren aan de verlichting op de site, werk zal maken van een geluidsstudie en de groenzone zal heraanplanten in het najaar.

Met dank aan Oost-Vlaams N-VA Kamerlid Tomas Roggeman die de minister namens N-VA Melle hierover interepelleerde!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is