Caroline Croo

Bestuurslid en ondervoorzitter

Engagement Caroline Croo provincieraadsverkiezingen 2018 

 

Ik ben Caroline Croo, 50-plusser, gehuwd met Erwin Van Heesvelde, N-VA schepen in  Melle, en trotse moeder van drie volwassen zonen

Ik zet mij al jaren in voor N-VA en wie mij kent weet dat ik zeer gedreven ben in mijn engagement.

 

De provincies staan vanaf de volgende legislatuur voor gigantische veranderingen. Toch denk ik dat de overblijvende bevoegdheden onze provincie voor immense uitdagingen stelt.

 

Ik fiets elke week naar het UZGent voor  klinische stagebegeleiding van de laatstejaarsstudenten tandheelkunde en de manama’s .

En een goed onderhouden fietspad en een veilige fietsverbinding maken de rit een heel stuk aangenamer.

Als bestuurslid bij UNIZO-FVB besef ik het belang van voldoende ruimte om te ondernemen. En uiteraard zonder tewerkstelling geen bloeiende provincie.

 

Ik wil dan ook heel graag mijn schouders zetten onder de provinciewerking.

Ik ben al jaren  actief  in het bestuur van allerlei verenigingen zoals Markant en Verbond der Vlaamse Tandartsen. Ook in Melle  heb ik mij altijd sociaal geëngageerd . Ik ben fier op mijn netwerk en mijn netwerk weet ook wat ze aan mij hebben. Ik ben een ploegspeler waarbij mijn motto blijft: samen staan we sterk.

 

In diezelfde gedrevenheid wil ik mij inzetten voor onze provincie.

Ik reken daarbij op jouw steun en stem.

 

 

 

 

 

 

Biografie Caroline Croo

Caroline kreeg haar interesse in politiek reeds mee in haar schooltijd. Na haar huwelijk met Erwin Van Heesvelde, een echte N-VA'er, rolde ze er vanzelf ook in. Haar echtgenoot is intussen schepen voor de N-VA in Melle. Bij de laatste verkiezingen stond ze als opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement. Caroline verving Elke Sleurs in het Vlaams Parlement van 2014 tot 2017.

Welzijn en volksgezondheid

Caroline was lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid. Ze studeerde af aan de RUGent als tandarts en behaalde een postgraduaat in orale implantologie.

Caroline was meer dan 20 jaar verbonden aan de groepspraktijk van maxillo-faciaal chirurgen in Antwerpen en werkt nu nog steeds als vrijwillig kliniekassistente.

Ambities en betrokkenheid

Door haar bestuursfuncties bij het Verbond der Vlaamse Tandartsen, zowel lokaal, provinciaal als in de raad van bestuur en als effectief lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie Oost-Vlaanderen en de profielencommissie tandheelkundigen RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV, probeert zij van de zorg voor elke Vlaming een rechtvaardige zorg te maken.

Caroline is op dit moment bestuurslid van de stuurgroep Gent FVB- UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers, beter bekend als UNIZO, is een vereniging van zelfstandige ondernemers, vooral kmo's en vrije beroepen. In 2000 werd UNIZO de nieuwe benaming van het NCMV, het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Met ruim 80.000 leden is UNIZO de grootste werkgeversorganisatie van het land. Ze staat vooral sterk in Vlaanderen. Unizo, de Lokale Raad voor Economie Melle en Markant Melle-Merelbeke. Ze wil er samen met haar collega’s zorgen voor een hechtere, rechtvaardigere, meer democratische en verdraagzame samenleving. Daarbij focust ze voornamelijk op dossiers zoals vaccinatie, ziekenhuizen, mondzorg en ouderenzorg.

Als moeder van drie zonen: Thomas, Adriaan en Jan, weet zij wat  zorg voor een gezin betekent en wil daar dan ook voluit voor gaan.