Kelly Dermul

Gemeenteraadslid

Een realistisch beleid op basis van gezond verstand

 

Waar ik voor wil zorgen

1. Goed onderhouden openbaar domein
 • Ontwikkelen van een app voor het melden van problemen op het openbaar domein (put in fietspad, losliggende kasseistenen, kapotte lamp, sluikstort, zwerfvuil, enz.). Urgente problemen op het openbaar domein worden door de ‘vliegende ploeg’ binnen de technische dienst binnen de 72u opgelost, overige zaken worden opgenomen in de middellange termijnplanning.
 • Experimenteren met het principe van buurtregie of zelfbeheer. Bewoners kunnen hierbij zelf (een deel van) de verantwoordelijkheid opnemen voor het onderhoud van bijvoorbeeld een buurtpleintje.
 • Beter toezicht houden op de heraanleg van voet- en fietspaden na (nuts)werken. 
 • Invoeren van een informatieplicht bij niet-dringende openbare werken: minimum 1 week op voorhand dienen alle bewoners per brief geïnformeerd te zijn.

2. Verdere uitbreiding van de sport- en ontspanningsmogelijkheden
 • Verder inzetten op de uitbreiding van de Kouterslag.
 • De jeugdkampen (sport, cultuur en STEM) verder uitbreiden.
 • De UiTPAS invoeren zodat de Mellenaars voordeliger kunnen gebruik maken van het vrijetijdsaanbod van de regio Gent en omliggende gemeenten.
 • Hondenlosloopweides aanleggen op de Kouterslag en Park Ten Hove.
3. Verkeersveiligheid- én doorstroming
 • Een realistisch maar streng snelheidsregime: geen algemene zone 30 binnen de bebouwde kom, maar wel een strenger toezicht op het respecteren van de zones 50 d.m.v. mobiele flitspalen en regelmatige snelheidscontroles.
 • Een strikt handhavingsbeleid op vlak van overdreven snelheid, gevaarlijk parkeren en onaangepast rijgedrag, ook van fietsers. 
 • Degelijke voet- en fietspaden. Acute problemen worden via de app gemeld en snel opgelost.
 • Bijkomende fietsstallingen nabij openbaar vervoer, horeca en ondernemingen, Kouterslag, buurtpleinen enz. én uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst met mobiele fietsstallingen die kunnen ontleend worden bij de organisatie van wijkfeesten- en kermissen. 

Wie ik ben 

Ik ben geboren en getogen in Melle Vogelhoek, maar intussen bewoner van het centrum. Melle is voor mij een prachtige gemeente en ik wil dat iedereen dit zo ervaart. Hoe? Door in te zetten op een goed onderhouden openbaar domein; door een verdere uitbreiding van de sport- en ontspanningsmogelijkheden; en door te zorgen voor verkeersveiligheid- en doorstroming. Mijn aanpak? Realistisch, constructief en zonder verzuring. En uiteraard, alles met gezond verstand.