Nieuws

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

N-VA Melle maakt er een punt van de gemeentelijke financiën als een goede huisvader te beheren, duidelijkheid te brengen en de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Tijd voor een woordje uitleg nu de begroting 2018 zopas is goedgekeurd. De grootste inkomstenbronnen van Melle: De 7,5% bijslag op …

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Mobiliteit

Onder impuls van N-VA Melle werkte het gemeentebestuur een mobiliteitsraster uit. Het raster legt een veilige verbinding tussen belangrijke locaties en ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Het mobiliteitsraster is deel van het mobiliteitsplan, dat mikt op veiligheid en betaalbaarheid. Uw suggesties …

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Jeugd, Kouterslag, Leefmilieu

Half oktober werd het speelbos aan de Kouterslag officieel geopend. Dit project kwam tot stand door het gemeentebestuur, met subsidies van de Vlaamse Regering. De aanleg van het bos startte in 2012 met een plantactie voor het grote publiek. Hierbij werden niet minder dan 9.500 bomen en struiken …